Đầu số: là một dãy số gồm 4 số ví dụ "8077" được dùng để khách hàng nhắn tin lên và doanh nghiệp trả tin phản hồi về lại cho khách hàng.

Keyword là một dãy gồm các ký tự từ A-Z mà doanh nghiệp đăng ký với Bluesea để khách hàng nhắn tin lên.

Quy trình:

  • 1. Chọn keyword đăng ký lên Bluesea và khai báo mẫu kịch bản dự kiến.
  • 2. Bluesea sẽ kiểm tra tình trạng keyword và tư vấn kịch bản.
  • 3. Bluesea khai báo keyword và kịch bản cho nhà mạng.
  • 4. Kết nối hệ thống SMS Gateway với Bluesea.
  • 5. Kiểm tra và sử dụng dịch vụ.
sms brand name
Các khách hàng tiêu biểu của Bluesea
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Phòng kinh doanh Công ty CP Công nghệ và Truyền thông Biển Xanh
- Miền Bắc: 0945 15 28 26 (Mr. Hùng)
- Miền Nam: 0932 63 34 55 (Ms. Thùy Diễm)
Ms. Thùy Diễm
0932 63 34 55
Mr. Hùng
0945 15 28 26